ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Έγκριση απόσχισης δύο (2) κλάδων από την Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την έκθεση πιστοποίησης
Την 12η Απριλίου 2010 θα συνέλθει η Τακτική Γενική

Δείτε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

"IΝFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡIΚΗ ΚΑI ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑI ΠΛΗΡΟΦΟΡIΚΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "INFORMER A.E."

Δείτε Περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΩΝ

της ανώνυμης εταιρείαςμε την επωνυμία «INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «INFORMER ΑΕ»

Δείτε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H εταιρία «INFORMER AE» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Ε.Κ., ανακοινώνει ότι ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Δείτε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση τωv μετόχωv της Αvώvυμης Εταιρείας με τηv επωvυμία "INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡIΚΗ ΚΑI ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑI ΠΛΗΡΟΦΟΡIΚΗΣ" και τo διακριτικό τίτλo "INFORMER A.E."

Δείτε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H εταιρία «INFORMER AE» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Ε.Κ.,

Δείτε Περισσότερα