ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 24 Ν. 3461/2006

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν.3461/2006, η ελεγχόμενη από τον Σίμωνα Χ. Σιμούδη εταιρεία με την επωνυμία SAROGAD INVESTMENTS LIMITED (εφεξής: ο «Προτείνων») με έδρα στην Κύπρο

Δείτε Περισσότερα

Ανακοίνωση Υποβολής Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της εταιρείας 'SAROGAD INVESTMENTS LIMITED"

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο «Νόμος»), η Κυπριακή ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία «SAROGAD INVESTMENTS LIMITED», μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο

Δείτε Περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 24 Ν. 3461/2006

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν.3461/2006, η ελεγχόμενη από τον Σίμωνα Χ. Σιμούδη εταιρεία με την επωνυμία SAROGAD INVESTMENTS LIMITED (εφεξής: ο «Προτείνων») με έδρα στην Κύπρο

Δείτε Περισσότερα

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας, ΕΤΑΙΡΙΑΣ INFORMER Α.Ε.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 21/4/2010, με βάση το αρ.10 του Ν 3556/2007, γνωστοποιείται ότι, ο κ. Σίμων Χ. Σιμούδης και η κα Αλεξάνδρα Χ. Παπαναστάσιου, οι οποίοι πλέον ενεργούν συντονισμένα

Δείτε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 24 Ν. 3461/2006

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3461/2006, η ελεγχόμενη από τον Σίμωνα Χ. Σιμούδη εταιρεία με την επωνυμία SAROGAD INVESTMENTS LIMITED, (εφεξής: ο «Προτείνων»), σε συνέχεια της

Δείτε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο "INFORMER A.E." και αριθμό μητρώου Α.Ε. 7662/06/Β/86/51/00

Δείτε Περισσότερα