ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε σε PDF μορφή τις Λογιστικές Καταστάσεις της εταιρίας από το 1999 μέχρι σήμερα:

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012 - 31.12.2012
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012 - 31.12.2012
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2011 - 31.12.2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2011 - 31.12.2011
Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01.2010 - 31.12.2010
Οικονομική Έκθεση περιόδου 01.01.2010 - 31.12.2010
Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01.2010 - 30.09.2010
Οικονομική Έκθεση περιόδου 01.01.2010 - 30.09.2010
Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01.2010 - 30.06.2010
Οικονομική Έκθεση περιόδου 01.01.2010 - 30.06.2010
Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01.2010 - 31.03.2010
Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.01.2010 - 31.03.2010
Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01.2009 - 31.12.2009
Οικονομική Έκθεση περιόδου 01.01.2009 - 31.12.2009
Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01.2009 - 30.09.2009
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.01.2009 - 30.09.2009
Αναμορφωμένη Οικονομική Έκθεση περιόδου 01.01.2009 - 30.06.2009
Αναμορφωμένα Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.2009 - 30.06.2009
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου 01.01.2009 - 30.06.2009
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.2009 - 30.06.2009
Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.01.2009 - 31.03.2009
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.2009 - 31.03.2009
Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.01.2008 - 31.12.2008
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.2008 - 31.12.2008
Αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.01.2008 - 30.09.2008
Αναμορφωμένα Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.2008 - 30.09.2008
Αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.01.2008 - 30.06.2008 (Β Έκδοση)
Αναμορφωμένα Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.2008 - 30.06.2008 (Β Έκδοση)
Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.01.2008 - 30.09.2008
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.2008 - 30.09.2008
Αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.01.2008 - 30.06.2008
Αναμορφωμένες Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.2008 - 30.06.2008
Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.01.2008 - 30.06.2008
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.2008 - 30.06.2008
Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.01.2008 - 31.03.2008
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.2008 - 31.03.2008
Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.01.2007 - 31.12.2007
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.2007 - 31.12.2007
Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.01.2007 - 30.09.2007
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.2007 - 30.09.2007
Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.01.2007-30.06.2007
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.2007-30.06.2007
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.2007-31.03.2007
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01.01.2007-31.03.2007
Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 31.03.2007
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.2006-31.12.2006
Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2006
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.2006-30.09.2006
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30-09-2006
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.2006-30.06.2006
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01.01.2006-30.06.2006
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 31.03.2006
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.2006-31.03.2006
Έκθεση Δ.Σ. INFORMER ΑΕ (Ενοποιημένη) 31.12.05
Έκθεση Δ.Σ. INFORMER AE 31.12.05
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.2005-31.12.2005
Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.05
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30.09.05
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.2005-30.09.2005
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.05
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.2005-30.06.2005
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις Αποφ.17/336/21.04.05 (Ενοποιημένα) περιόδου 01.01.2005-31.03.05
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις Αποφ.17/336/21.04.05 περιόδου 01.01.2005-31.03.05
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.2005-31.03.05
Ενοποιημένος Ισολογισμός της 31.12.04
Ισολογισμός της 31.12.04
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 31.12.04
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 31.12.04
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 30.09.04
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 30.09.04
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 30.06.04
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 30.06.04
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 31.03.04
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 31.03.04
Ενοποιημένος Ισολογισμός της 31.12.03
Ισολογισμός της 31.12.03
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 31.12.03
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 31.12.03
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 30.09.03
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 30.09.03
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 30.06.03
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 30.06.03
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 31.03.03
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 31.03.03
Ενοποιημένος Ισολογισμός της 31.12.02
Ισολογισμός της 31.12.02
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 31.12.02
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 31.12.02
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 30.09.02
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 30.09.02
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 30.06.02
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 30.06.02
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 31.03.02
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 31.03.02
Ενοποιημένος Ισολογισμός της 31.12.01
Ισολογισμός της 31.12.01
Ενοποιημένη Συνοπρική Λογιστική Κατάσταση 30.09.01
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 30.09.01
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 30.06.01
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 30.06.01
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 31.03.01
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 31.03.01
Ενοποιημένος Ισολογισμός της 31.12.00
Ισολογισμός της 31.12.00
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 31.12.00
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 31.12.00
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 30.09.00
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 30.09.00
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 30.06.00
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 30.06.00
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 31.03.00
Ισολογισμός της 31.12.99