ΥΠΟΔΟΜΗ

Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου Informer αποτελείται από άριστα καταρτισμένα και εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία κάνουν καθημερινά πράξη τη δέσμευση της εταιρίας για δημιουργία πραγματικά ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και παροχή άμεσης και ουσιαστικής στήριξης στον πελάτη.

Η Informer εφαρμόζει μια εργασιακή πολιτική, η οποία έχει ως άξονα το σεβασμό της προσωπικότητας του εργαζόμενου και την ενθάρρυνση κάθε δημιουργικής πρωτοβουλίας, με αποτέλεσμα την ύπαρξη ενός πολύ καλού εργασιακού κλίματος σε όλα τα επίπεδα της εταιρικής λειτουργίας. Επίσης, η εταιρία φροντίζει για τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τόσο σε ειδικά θέματα πληροφορικής τεχνολογίας, όσο και στις σύγχρονες μεθόδους πωλήσεων.

Ο σταθερός στόχος της Informer για προσαρμογή όλων των εταιρικών λειτουργιών στην κάλυψη των αναγκών των πελατών γίνεται φανερός και από τον τρόπο στελέχωσης των διαφόρων τμημάτων της εταιρίας. Σύμφωνα μ’ αυτόν το 60% του απασχολούμενου μόνιμου προσωπικού επανδρώνει τα τμήματα υποστήριξης πελατών (διεύθυνση έργων, υπηρεσίες συμβούλων, τεχνική εξυπηρέτηση, ανάπτυξη λογισμικού, κ.λ.π.), επιβεβαιώνοντας τη σοβαρότητα με την οποία η Informer αντιμετωπίζει τις προσφερόμενες προς τον πελάτη υπηρεσίες.

Επιπλέον, η Informer επενδύει συνεχώς στην Έρευνα και Ανάπτυξη, ικανοποιώντας την έντονη απαίτηση της αγοράς για τεχνολογικά σύγχρονα, υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικά προϊόντα και λύσεις λογισμικού. Γι αυτό το λόγο το επιλεγμένο ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας, χρησιμοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία του, δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και στη δημιουργία νέων καινοτομικών προϊόντων στους τομείς του INTERNET και των Νέων Τεχνολογιών, καθώς και στη βελτιστοποίηση των μεθόδων παραγωγής προϊόντων λογισμικού.

banner.jpg