ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Αύξηση 175% στο τζίρο, 100% στα κέρδη

Σύμφωνα με τον ισολογισμό, ο οποίος θα δημοσιευθεί τις προσεχείς ημέρες, ο κύκλος εργασιών της INFORMER Α.Ε. στο Α΄ εξάμηνο 2001 παρουσιάζει εντυπωσιακή αύξηση 175%,

Δείτε Περισσότερα

Η INFORMER S.A. μηχανογραφεί την Τράπεζα Αττικής

Το πληροφοριακό σύστημα θα καλύψει το σύνολο των εργασιών της Τράπεζας και η χρήση του θα συμβάλει στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών, στην υποστήριξη εισαγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών, και στην ποιοτική αναβάθμιση της διοικητικής πληροφόρησης, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και την αύξηση της κερδοφορίας.

Δείτε Περισσότερα

Μέρισμα 26 δρχ. ανά μετοχή από την INFORMER Α.Ε

Μέρισμα 26 δρχ. ανά μετοχή για την χρήση του 2000, αυξημένο κατά 75% σε σχέση με το 1999, θα προτείνει η διοίκηση της INFORMER Α.Ε. στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, στις 29 Ιουνίου.

Δείτε Περισσότερα

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας “INFORMER A.E.” την 6/4/2001, αποφασίστηκε η διαφοροποίηση στις χρήσεις Επενδύσεων, όπως αυτές αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας και ειδικότερα :

Δείτε Περισσότερα

Η INFORMER Α.Ε. εξαγοράζει την ARTEMIS S.A. εταιρεία υψηλής τεχνολογίας του ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

Η INFORMER A.E., ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής στην Ελλάδα, ανακοινώνει ότι προσβλέποντας στην επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Κοινότητα, και συγχρόνως θέλοντας να προωθήσει την πώληση και υποστήριξη των

Δείτε Περισσότερα