ΑΡΜΟΝΙΑ ERP

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Το ARMONIA ERP είναι ένα πακέτο εφαρμογών, το οποίο έχει αναπτυχθεί με τεχνολογία αιχμής, με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία 4ης γενιάς που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να του παρέχει τη δυνατότητα να συμβάλλει σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα της Επιχείρησης.

Το ARMONIA ERP έχει υλοποιηθεί με την αρχή της ανεξάρτητης λειτουργίας από τη βάση δεδομένων κάνοντας χρήση Native drivers για την επικοινωνία με τις σχετικές βάσεις δεδομένων.

Οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων, που υποστηρίζονται και που είναι ανεξάρτητες από το σύνολο των εφαρμογών, είναι ORACLE, SQL SERVER, DB2 της IBM, χωρίς να αποκλείονται στο μέλλον και άλλες.

Τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται είναι LINUX, UNIX, WINDOWS NT, Advanced Server 2000, οι σταθμοί εργασίας WINDOWS 95 - 98 - 2000, NT Workstation Server, WINDOWS XP καθώς είναι ανεπτυγμένο σε γραφικό περιβάλλον (GUI - POWERBUILDER, Microsoft .NET)

Η Informer έχει επιλέξει την αρχή της ανοιχτής αρχιτεκτονικής, έτσι ώστε να δώσει τη δυνατότητα επικοινωνίας του δικού της συστήματος με οποιοδήποτε τρίτο σύστημα λειτουργεί σε άλλη επιχείρηση, κι επομένως να επιτευχθεί η ουσιαστική ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων.

Το ARMONIA ERP απευθύνεται στους ομίλους Εταιρειών και στη μεγάλη Εταιρεία όπου μπορεί να αξιοποιηθούν οι μεγάλες δυνατότητες που έχει.

Καλύπτει πιστοποιημένα τις φορολογικές απαιτήσεις, έχει ήδη εγκατασταθεί σε μεγάλες Εταιρίες, Ελληνικές και Ξένες, του Ιδιωτικού και του Δημόσίου Τομέα.

Όλες οι εφαρμογές του ARMONIA ERP έχουν σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχουν την δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να προσθέτει τα απαραίτητα modules υποσυστημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες και τους χρονικούς προσδιορισμούς υλοποίησης που επιθυμεί. Το μοντέλο αυτό είναι εφικτό, αφού το κάθε υποσύστημα αποτελεί ανεξάρτητη ενότητα λειτουργίας, η οποία συνεργάζεται, αδιαφανώς στον χρήστη, με το υπόλοιπο σύστημα.

Το σύστημα έχει αναπτυχθεί με τη φιλοσοφία της υποστήριξης τόσο της κεντρικής όσο και της αποκεντρωμένης λειτουργίας των συστημάτων, όπως επίσης και της επικοινωνίας ανεξάρτητων συστημάτων και την ανταλλαγή δεδομένων, ώστε να επιτυγχάνεται η συνολική λειτουργία τόσο του Ομίλου όσο και των μεμονωμένων εταιρειών και όλων των εγκαταστάσεων που διαθέτει.

Στα πλαίσια αυτής της φιλοσοφίας έχει αναπτυχθεί το υποσύστημα pipeline control, το οποίο επιτρέπει τόσο την αυτόνομη λειτουργία, όπως επίσης και τον κεντρικό έλεγχο ή όχι ενεργειών, αφού μπορεί να προσαρμοστεί στην οποιαδήποτε λειτουργία για την κάλυψη των ιδιαιτεροτήτων κάθε επιχείρησης ή Ομίλου.

Τα πλεονεκτήματα της δομής του συστήματος είναι:

 • Εύκολη Ενοποίηση Εταιρείας - Υποκαταστήματος - Λογαριασμών σε οποιαδήποτε μορφή επιθυμεί ο τελικός χρήστης.
 • Εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες με οποιοδήποτε συνδυασμό.
 • Καλύτερη οργάνωση του Λογιστικού Σχεδίου για ελαχιστοποίηση των λαθών των χρηστών και μεγιστοποίηση της ασφάλειας.

Το ARMONIA ERP είναι η λύση της Informer στις ανάγκες κάθε εταιρίας που θέλει να εγκαταστήσει ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα με σκοπό την πλήρη μηχανογραφική κάλυψη όλων των δραστηριοτήτων τους.

Πλεονεκτήματα του ARMONIA ERP

 • Είναι ανεπτυγμένο με τεχνογνωσία αιχμής
 • Ώριμο, πολυεγκατεστημένο πακέτο
 • Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής
 • Ευέλικτο, παραμετρικό, φιλικό στον χρήστη
 • Υποστηρίζεται από τους επιστήμονες που το δημιούργησαν και το γνωρίζουν σε βάθος

Βασικά χαρακτηριστικά του ARMONIA ERP

 • Πολυεταιρικό
 • ΠολυΥποκαταστηματικό
 • ΠολυΑποθηκευτικό
 • ΠολυΓλωσσικό
 • ΠολυΝομισματικό
 • Δυναμικές Προσαρμογές
 • Ενοποίηση Αποτελεσμάτων

Το ARMONIA ERP αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα:

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 • ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ