ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Λίγα λόγια για την εταιρία

Η INFORMER είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πλέον έμπειρους προμηθευτές ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής (Information Technology Integrators) στην Ελλάδα.

Σε όλα αυτά τα χρόνια της επιτυχημένης παρουσίας της, η εταιρία έχει αναπτύξει μια έντονη δραστηριότητα σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής ζωής, προσφέροντας ολοκληρωμένες καινοτόμες λύσεις.

Επιπλέον και παράλληλα με την τοπική αγορά, η INFORMER έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στο εξωτερικό, κάνοντας αισθητή την παρουσία της με ένα πλήθος επιτυχών εγκαταστάσεων σε μεγάλα πολυεθνικά συγκροτήματα.

H δημιουργία των ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής της INFORMER βασίζεται στην απαρέγκλιτη προσήλωση της εταιρίας στην αποστολή της, η οποία, από την πρώτη ημέρα δραστηριοποίησής της, καθορίστηκε ως «η μεταφορά τεχνογνωσίας στους πελάτες μας, με στόχο την συνεχή αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας».

Στο πλαίσιο της πλήρους ανταπόκρισης σ’ αυτή τη συνειδητή υποχρέωση, αλλά και για την αντιμετώπιση του ολοένα αυξανόμενου ανταγωνισμού, η INFORMER έχει αναπτύξει μια πρωτοποριακή ενδοεταιρική δομή, η οποία καθορίζει και υποστηρίζει κάθε στάδιο δημιουργίας των Λύσεών της, από την ανάλυση, τη σχεδίαση, την εξέλιξη, την εγκατάσταση και τη συντήρηση των συστημάτων Πληροφορικής, έως τη διαχείριση έργων (Project Management). Η λειτουργική δομή της INFORMER είναι πιστοποιημένη με ISO 9001/EN ISO 9001 από τον διεθνή οίκο πιστοποίησης TUV Γερμανίας.

Η επιλογή της ποιοτικής προσέγγισης στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς και η κατ’ αντιστοιχία δημιουργία καινοτομικών και ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής καθορίζει όχι μόνο την παρούσα φάση δραστηριοποίησης της εταιρίας αλλά και τη μελλοντική.

Με στόχο τη διατήρηση της πρωτοπορίας της στις εφαρμογές Πληροφορικής, η INFORMER θα αυξάνει συνεχώς την παρουσία της στην ελληνική αγορά και θα επεκτείνεται δραστήρια στο εξωτερικό, βασισμένη πάντα στη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών της.

banner.jpg