ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

INFORMER BUSINESS SYSTEMS INTEGRATION AE

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01/01/2012-31/12/2012
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01/01/2011-31/12/2011
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01/01/2010-31/12/2010
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2010 - 31/12/2010
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01/01/09-31/12/2009
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009 - 31/12/2009
ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. 2009
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01/01/08-31/12/2008
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008 - 31/12/2008
ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. 2008
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01/01/07-31/12/2007
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2006 - 31/12/2006
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01/01/2006 - 31/12/2006
ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. 2006
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/01/2005 - 31/12/2005
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ. 2005

 

DATACRETA AETEBE

  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01/01/2011 - 31/12/2011
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011 - 31/12/2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01/01/2010 - 31/12/2010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2010 - 31/12/2010
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01/01/2009 - 31/12/2009
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009 - 31/12/2009
ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. 2009
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01/01/2008 - 31/12/2008
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/01/2008 - 31/12/2008
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01/01/2007 - 31/12/2007
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2006 - 31/12/2006
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 01/01/2006 - 31/12/2006
ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2005 - 31/12/2005
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 2005
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ. 2005

 

ARTEMIS INFORMATION MANAGEMENT SA

  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01/01/09 - 31/12/09
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01/01/08 - 31/12/08
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01/01/07 - 31/12/07
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 2006
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 2005

 

INFORMER (CYPRUS) LTD

  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 2006
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 2005

 

INFORMER INTERNATIONAL LTD.

  
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2009
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2008
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 2006
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 2005