Ο ΟΜΙΛΟΣ

Χρονολογία σταθμός στην μακρόχρονη ιστορία της INFORMER είναι ασφαλώς το 2000. Είναι η χρονιά που η INFORMER, αξιοποιώντας τις επιχειρηματικές της επιτυχίες και την καταξίωση από την παρουσία της στον κατάλογο των ισχυρότερων εταιριών πληροφορικής, εισέρχεται στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Είναι επίσης η χρονιά που η INFORMER, κάνοντας χρήση και των κεφαλαίων που αποκόμισε από την είσοδό της στο Χρηματιστήριο, υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων και δημιουργεί τον Όμιλο INFORMER, συμμετέχοντας σε εταιρείες του Εσωτερικού και του Εξωτερικού. 

Θυγατρικές Εταιρείες

Έδρα

Ποσοστό
Συμμετοχής

     
ARTEMIS INFORMATION MANAGEMENT S.A.

Λουξεμβούργο

66,40%

DATACRETA A.E.T.E.B.E.

Κρήτη

51,47%

INFORMER BUSINESS SYSTEM INTEGRATION A.E.

Αθήνα

100,00%

INFORMER (CYPRUS) LTD.

Κύπρος

84,40%

INFORMER INTERNATIONAL LTD.

Κύπρος

100,00%

ARTEMIS INFORMATION MANAGEMENT S.A.

Λουξεμβούργο

33,33%

INTERNATIONAL COMPANY INFORMATION TECHNOLOGY S.A.E. (IC Tech SAE)

Αίγυπτος

25,00%

INFORMER EGYPT INFORMATION TECHNOLOGY S.A.E.

Αίγυπτος

68,95%

INFORMER FINANCIAL SYSTEM INTEGRATION LTD

Κύπρος

100,00%

SMART PAYNETWORK LIMITED (SPN)

Κύπρος

81,37%

NOVACK ENTERPRISE LIMITED

Κύπρος

100,00%

SMART PAYNETWORK ROMANIA S.R.L.

Ρουμανία

100,00%

SMART PAYNETWORK SERBIA AD.

Σερβία

79,62%

 

Υποκαταστήματα INFORMER A.E.

Έδρα

Υποκατάστημα Λουξεμβούργου

Λουξεμβούργο

 

Υποκαταστήματα INFORMER FINANCIAL LTD.

Έδρα

 Υποκατάστημα Αθηνών

Αθήνα

banner.jpg